Retningslinjer

§ 1 - Selges som den er

Tjenesten eller "produketet" selges som det er. Dere har mulighet til å kontakte utvikleren og spørre om tips dersom noe skulle være galt, men har ingen krav på erstatning.

§2 - Ansvar

Stene Media og utvikleren tar ikke ansvar for feil som er utført av kunden/brukeren selv.

§3 - Tillegg

Dersom oppdraget har timer som overskrider avtalte timer, vil kunden få disse timene som tillegg på faktura.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top